AJANKOHTAISTA

Etusivu / Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

 

AJANKOHTAISTA

RENTOUTUSVALMENTAJAKOULUTUS - MENTAALIVALMENNUS 1.

Paikka: Jyväskylä, Kauppakatu 28 a 53

Aika: pe 25.1.2019 - 7.6. 2019, 10pv

Hinta: 1115,00€ sis. alv 24%/ Early bird-hinta 30.11. saakka -50€

kouluttajat: Katja Vuorela / Virpi Karhunen

KENELLE

Rentoutusvalmentajakoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet suggestiivisen rentoutuksen, mielikuvaharjoittelun ja ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksista oman ja asiakkaidensa hyvinvoinnin lisäämisessä ja elämänlaadun parantamisessa. Koulutuksesta voivat hyötyä henkilökohtaisen kiinnostuksen lisäksi mm. terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset, ohjaajat, ryhmien kanssa työskentelevät sekä erilaiset terapeutit. Rentoutusvalmentajakoulutuksen käyneet voivat myös jatkaa hypnoosivalmentajaksi ja hypnoosivalmentajamastereiksi. Rentoutusvalmentajakoulutusta ja suggestiivisia menetelmiä ei suositella henkiöille, joilla on diagnosoitu vakavampia psyyken ongelmia.

KOULUTUSOHJELMA

Koulutus antaa valmiuden käyttää suggestiivista rentoutumista, mielikuvaharjoittelua ja muuta positiivista psykologiaa vahvistamaan terveyttä, hyvinvointia, suorituskykyä ja yleistä elämänlaatua niin itsellä kuin asiakkailla. Harjoitukset lisäävät osallistujien itsetuntemusta, tukevat motivoitumista omiin tavoitteisiin ja selviytymistä erilaisissa elämän muutostilanteissa (elämäntapamuutokset, työelämän muutokset, perhetilanteiden muutokset yms.) Lisäksi osallistujat oppivat käyttämään tavoiteorientoitunutta ratkaisukeskeistä ajattelua niin omassa elämässään kuin ammatillisesti. Punaisena lankana kautta linjan on positiivinen, vaikuttava, toista ihmistä kunnioittava vuorovaikutus. Koulutuksen laajuus on 9 op (250 h), josta lähiopetusta on 10 päivää. Lähiopetuspäivät keväällä 2019: Perjantaisin klo 10-17

25.1. / 8.2. / 22.2. / 15.3. / 22.3. / 5.4. / 26.4. / 3.5. / 17.5. / 7.6.

Koulutukseen sisältyy:

Asiakastyöskentely, kirjallisuuteen tutustuminen, kotitehtäviä, portfolio sekä työnohjaus ryhmässä ja tarpeen mukaan henkilökohtaisesti opettajilta. RYHMÄKOKO: 6-8 henkilöä Kurssi täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Rentoutusmenetelmiä: Hengityksen avulla rentouttaminen, katsefiksaatio, kehollinen mielikuvarentoutus, fyysisiä rentoutusmenetelmiä, musiikin ja kuvataiteen avulla rentouttaminen, mielikuvamatkat, visualisointi, yksilöllinen voimavararentoutus Oma rentoutuminen ja toisten rentouttaminen (ryhmä- ja yksilörentoutukset) Tietoisen läsnäolon harjoituksia rentoutuksen tukena Rentoutumisen vaiheet ja vaikutukset Suggestiot ja niiden muodostaminen Suggestiivinen kieli asiakastilanteissa ja rentoutuksissa sekä omassa arjessa Omien rentoutuskaavojen rakentaminen Suggestiorentoutumisen merkitys yhteiskunnassa Mielikuvatyöskentely ja visualisointi Mielenrauha ja sisäiset voimavarat Lasten ja nuorten rentoutus Esineiden ja kuvien suggestiivinen käyttö asiakastyöskentelyn tukena Metaforat, tarinarentoutus, valikoituja NLP-menetelmiä (ankkurointi ja suojakupu) Stressistä vapautuminen, jaksaminen, unen parempi laatu, elämäntapamuutoksissa tukeminen, pelkotilat, esiintymisvarmuus, motivointi ja tavoitetyöskentely, oppiminen. Asiakkaan kohtaaminen ja asiakashaastattelu (ratkaisukeskeinen haastattelumenetelmä) Äänenkäyttöharjoituksia, joilla varmistetaan, että osallistuja oppii rentouttavan äänenkäytön periaatteet ja pystyy puhumaan rentoutuksia luontevasti käyttäen hyväksi asiakashaastattelun muistiinpanoja Rentoutusmenetelmien fysiologia ja neurofysiologia Eettiset periaatteet Tuotteistaminen ja markkinointi

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

Tämän koulutuksen jälkeen voi jatkaa mentaalivalmentaja 2.- hypnoosivalmennus-osioon (vastaa aiempaa hypnoterapeuttia/ hypnoosiohjaajaa) ja mentaalivalmentaja master- koulutuksiin. Lopuksi voi suorittaa näyttötutkinnon näyttötutkintomestarille sertifioinnin saamiseksi.

Huom! Seuraava Mentaalivalmentaja 2.-koulutus alkaa Jyväskylässä 2.-3.2.2019.

HINTA 1115€ sis. alv 24% (sisältää materiaalin ja kahvin / teetarjoilun ja pikkupurtavaa).  Voidaan maksaa 1-5 erässä. Ensimmäinen erä 250 euroa maksetaan ilmoittautumismaksuna, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut. Koulutuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa lähipäiviltä. Lähipäivien korvaaminen suunnitellaan erikseen.

Early bird - tarjous 30.11.2018 mennessä ilmoittautuneille - 50€!

TERVETULOA!

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET

Suoraan kouluttajille 15.1.2019 mennessä.
Virpi Karhunen
Hopeakarhu Oy
0400-871764
virpi.karhunen@hopeakarhu.fi
www.hopeakarhu.fi

Tai

Katja Vuorela
Elele
050-5361996
info@elele.fi
www.elele.fi

Kouluttajat saat parhaiten kiinni viestein, sähköpostitse tai jättämällä soittopyynnön. Mielellämme kerromme koulutuksesta lisää.

https://www.suomenhypnoosiliitto.fi/rentoutusvalmennus-jyvaumlskylauml.html


 

HYPNOOSIVALMENTAJAKOULUTUS -MENTAALIVALMENNUS 2.

Aika: 2.3.2019 - 9.6.2019 10pv.

Paikka: Jyväskylä

Hinta: 1115€ sis. alv 24%

Kouluttajat: Katja Vuorela / Virpi Karhunen

Mentaalivalmentaja 2- hypnoosivalmentaja toimii ratkaisukeskeisen hypnoosin ammattilaisena. Mentaalivalmentaja tarjoaa tukea, terapiaa ja hoitoa auttaakseen asiakasta löytämään voimavaroja tunnelukkoihin, ratkaisuja riippuvuuksiin ja muihin elämäntapamuutoksiin , unen laatuun, fobioihin, esiintymis- ja itsevarmuuteen, ym. Lisäksi mentaalivalmentaja voi toimia urheilu- ja yhteisövalmennuksessa valmentajana sekä käyttää suggestiivisia menetelmiä oppimisen tukena.

KENELLE

Hypnoosivalmentajakoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suggestiivisen rentoutuksen, mielikuvaharjoittelun ja ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksista oman ja asiakkaidensa hyvinvoinnin lisäämisessä ja elämänlaadun parantamisessa. Koulutuksesta voivat hyötyä henkilökohtaisen kiinnostuksen lisäksi mm. terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset, ohjaajat, ryhmien kanssa työskentelevät sekä erilaiset terapeutit. Rentoutusvalmentajakoulutuksen käyneet voivat jatkaa hypnoosivalmentajaksi ja hypnoosivalmentaja mastereiksi. Hypnoosivalmentajakoulutusta ja suggestiivisia menetelmiä ei suositella henkiöille, joilla on diagnosoitu vakavampia psyyken ongelmia.

SISÄLTÖ:

Hypnoosivalmentajakoulutus syventää rentoutusvalmentaja koulutuksen tietoja ja taitoja. Hypnoosivalmentajaopiskelijana opit kohtaamaan asiakkaan, ymmärtämään mistä hoitavassa hypnoosissa on kysymys, tekemään hypnoosihoitoja ja -valmennuksia asiakkaille ja kokemaan millaista on olla hoidettavana. Tutustut hypnoosin taustoihin sekä historiaan, opit hyödyntämään hypnoosia ammatillisena työkaluna ja käyttämään sitä omassa elämässäsi. Opit ymmärtämään alitajunnan mahdollisuudet, voimavarojen lisäämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tiedostat hypnoosin tasot ja syvyydet. Ymmärrät ratkaisukeskeisten menetelmien perusperiaatteet sekä luovuuden mahdollisuudet. Perehdyt suggestioihin, metaforiin, symbolikäsityksiin sekä hypnoositilan mahdollistaviin menetelmiin. Hallitset hypnoosin etiikan ja yrittäjyyden. Opiskelija toimii valmistuttuaan oman ammatillisen pohjansa puitteissa.

KOULUTUSOHJELMA

Koulutus toteutetaan viiden viikonlopun lähiopetuksena helmi-kesäkuu 2019. Asiakasharjoittelua on 50 tuntia. Lisäksi oppimiseen liittyy oman hypnoosiaineiston tuottamista, alaan tutustumista ja tiedon hankintaa. Koulutuksen laajuus on vähintään 6,5 opintopistettä.

Lähiopetuspäivät:
lauantaisin 10-18, sunnuntaisin 9-15
2 - 3.2.2019
16 - 17.3.2019
6 - 7.4.2019
4 - 5.5.2019
8 - 9.6.2019

Ryhmäkoko 6-8 henkilöä

HINTA 1115€ sis. alv 24% (sisältää materiaalin ja kahvin/teetarjoilun ja pikkupurtavaa). Voidaan maksaa 1-5 erässä. Ensimmäinen erä 250 euroa maksetaan ilmoittautumismaksuna, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut. Koulutuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa lähipäiviltä. Lähipäivien korvaaminen suunnitellaan erikseen.

Early bird - tarjous 30.11.2018 mennessä ilmoittautuneille - 50€!

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Hypnoosivalmentajakoulutuksen jälkeen voi jatkaa mentaalivalmentaja master- koulutukseen. Lopuksi voi halutessaan suorittaa näyttötutkinnon näyttötutkintomestarille sertifioinnin saamiseksi. Koulutus on erinomainen jatkumo Rentoutusvalmentajakoulutukseen - Mentaalivalmentaja

1. Seuraava Rentoutusvalmentajakoulutus alkaa Jyväskylässä pe 25.1.2019. Huom. Suggestiiviset menetelmät tai niiden opiskelu eivät sovellu yhdessä vaikeiden mielenterveysongelmien kanssa.

TERVETULOA!

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.1.2019 mennessä suoraan kouluttajilta. Kurssi täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä.

Virpi Karhunen
virpi.karhunen@hopeakarhu.fi
0400-871764
www.hopeakarhu.fi

Tai

Katja Vuorela
info@elele.fi
050-5361996
www.elele.fi